Aceasta este o operă de ficțiune.

Toate numele, personajele, afacerile, locurile, evenimentele și incidentele din această carte sunt fie produsul imaginației autorului, fie utilizate în mod fictiv. Orice asemănare cu persoane reale, vii sau decedate, sau evenimente reale este pur întâmplătoare.

Editorul și autorii furnizează această carte și conținutul său „așa cum este” și nu fac nicio reprezentare sau garanție cu privire la această carte sau conținutul său.

Editorul și autorii renunță la toate astfel de reprezentări și garanții, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții de sănătate pentru un anumit scop. În plus, editorul și autorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori, inexactități, omisiuni sau orice alte inconsistențe din această carte.

Conținutul acestei cărți are doar scop informativ și nu are ca intenție diagnosticarea, tratarea, vindecarea sau prevenirea oricărei afecțiuni sau boli.

Înțelegeți că această carte nu are scopul de a înlocui consultul unui practician autorizat. Vă rugăm să consultați propriul medic sau specialist în sănătate cu privire la sugestiile și recomandările făcute în această carte.

Editorul și autorul nu fac nicio garanție cu privire la nivelul de succes pe care îl veți avea dumneavoastră sau ascultătorii dumneavoastră urmând sfaturile și strategiile conținute în această carte, iar dumneavoastră acceptați riscul că rezultatele vor fi diferite pentru fiecare individ.

Exemplele furnizate în această carte prezintă rezultate excepționale, care nu pot fi aplicate cititorului mediu și nu au ca scop reprezentarea sau garantarea faptului că dumneavoastră sau ascultătorii dumneavoastră veți obține rezultate similare.

Utilizarea cărților PumpEQ implică acceptul dumneavoastră asupra acestui avertisment.

English – Disclaimer

This is a work of fiction.

All the names, characters, businesses, places, events and incidents in this book are either the product of the author’s imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

The publisher and the authors are providing this book and its contents on an “as is” basis and make no representations or warranties of any kind with respect to this book or its contents.

The publisher and the authors disclaim all such representations and warranties, including but not limited to warranties of healthcare for a particular purpose. In addition, the publisher and the author assume no responsibility for errors, inaccuracies, omissions, or any other inconsistencies herein.

The content of this book is for informational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any condition or disease.

You understand that this book is not intended as a substitute for consultation with a licensed practitioner. Please consult with your own physician or healthcare specialist regarding the suggestions and recommendations made in this book.

The publisher and the author make no guarantees concerning the level of success you or your listeners may experience by following the advice and strategies contained in this book, and you accept the risk that results will differ for each individual.

Examples provided in this book show exceptional results, which may not apply to the average reader, and are not intended to represent or guarantee that you or your listeners will achieve the same or similar results.

The use of PumpEQ books implies your acceptance of this disclaimer.